Kawai

CA-501 1
CA 501 2
CA 501-3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

CA-501

• Дрвена клавијатура (Grand Feel Compact)
• Shigeru Kawai GP со аликвотен систем (XLТ)
• 45 инструменти, 100 ритам придружби

Read more..

180.500 мкд

CN-201 Black
CN-201 White
CN-201 3
CN-201 4
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

CN-201

• 88 клавиши – RHIII клавијатура
• Репродукција на 19 инструменти
• 192-кратна полифонија

 

Read more..

95.175 мкд

CN-301 Black1
CN-301 Black2
CN-301 White
CN-301 Black3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

CN-301

• 88 клавиши – RHIII клавијатура
• Репродукција на 45 инструменти
• 256-кратна полифонија

 

Read more..

123.500 мкд